Novatec XDS641SBB15 Taiwan Hubs XD Boost Bicycle Enduro Mtb 28H XDS642SBB12 kcus0de712777-Ricambi biciclette


 

Taiwan Novatec XDS641SBB15 XDS642SBB12 28H Mtb Enduro Bicycle Boost XD Hubs